4 giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước

PV.

Với mục tiêu nâng cao và hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ pháp lý, đáp ứng các yêu cầu mới phù hợp với các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước (KBNN), thời gian qua, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực KBNN thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa gắn với cải cách thể chế chính sách và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ đầu năm 2018, KBNN đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc để đa dạng hóa phương thức giao dịch với KBNN. Nguồn: Internet
Từ đầu năm 2018, KBNN đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc để đa dạng hóa phương thức giao dịch với KBNN. Nguồn: Internet

Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách TTHC

Trước những khó khăn, vướng mắc cùng với những vấn đề mới đặt ra cho công tác cải cách quản lý, kiểm soát thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), bộ thủ tục hành chính của KBNN được công bố, niêm yết công khai, minh bạch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Đồng thời, KBNN đã có nhiều giải pháp triển khai khắc phục tình trạng này.

Cụ thể, từ năm 2009, KBNN đã phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai thu NSNN để chia sẻ dữ liệu thu, tổ chức thu NSNN bằng hình thức điện tử; Đồng thời, mở rộng các chi nhánh ủy nhiệm thu, áp dụng nhiều hình thức thu ngoài phương thức truyền thống như là thu ngân sách qua ATM, qua Internet Banking, qua thiết bị chấp nhận thẻ POS.

Qua đó, giúp người nộp thuế rút ngắn được thời gian nộp NSNN xuống khoảng 5 phút/giao dịch (trước đây khoảng 30 phút/giao dịch). Tính đến nay, hầu hết các khoản thu ngân sách qua KBNN được thực hiện bằng hình thức điện tử, trừ các khoản thu nhỏ bằng tiền mặt của các hộ cá thể.

Trong lĩnh vực kiểm soát thanh toán chi NSNN, KBNN đã quy định rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, nội dung kiểm soát, phân định rõ trách nhiệm của KBNN và các đơn vị sử dụng NSNN.

KBNN cũng đã chuyển dần từ hình thức kiểm soát trước thanh toán sau sang hình thức thanh toán trước kiểm soát sau đối với một số khoản chi đầu tư, ví dụ như là các hợp đồng thanh toán nhiều lần để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, KBNN cũng đã thực hiện kiểm soát theo bảng kê nội dung chi đối với các khoản mua sắm nhỏ lẻ dưới 20 triệu đồng, qua đó đã giảm được khoảng 70% các thủ tục mua sắm thường xuyên; Chú trọng giảm thời gian kiểm soát thanh toán các khoản chi.

Đặc biệt, từ đầu năm 2018, KBNN đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc để đa dạng hóa phương thức giao dịch với KBNN, các đơn vị giao dịch có thể gửi và nhận kết quả về các giao dịch chi ngân sách, mở tài khoản tại KBNN qua mạng Internet thay vì phải đến giao dịch trực tiếp tại KBNN.

Như vậy, công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực Kho bạc đã mang lại những ý nghĩa tích cực. Cụ thể, đối với lĩnh vực quản lý NSNN thì các khoản thu ngân sách được tập trung kịp thời hơn vào NSNN, chi ngân sách được giải ngân nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN; Đồng thời, tạo điều kiện minh bạch hóa TTHC, giúp ngăn ngừa, hạn chế tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ Kho bạc đối với khách hàng đến giao dịch.

4 giải pháp trọng tâm

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của việc cải cách, hiện đại hóa, trong thời gian tới, KBNN tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trong quản lý, kiểm soát thu, chi NSNN, trong đó tập trung vào 4 nội dung sau:

Một là, hoàn thiện khung pháp lý về bộ TTHC trong lĩnh vực KBNN. KBNN đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về TTHC trong lĩnh vực Kho bạc. Theo đó, sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, sẽ giảm từ 22 TTHC xuống còn 12 TTHC; Rà soát để đơn giản hóa hồ sơ thanh toán; Tiếp tục giảm thời gian xử lý hồ sơ thanh toán đặc biệt là thanh toán vốn đầu tư xuống còn tối đa 3 ngày làm việc. Phân định rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan trong kiểm soát chi và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin qua việc giải quyết các TTHC của Kho bạc. Dự kiến Nghị định sẽ được trình Chính phủ vào tháng 12/2018 và có hiệu lực thi hành trong quý I/2019.

Hai là, đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công điện tử đối với TTHC của KBNN và phấn đấu đến năm 2020 toàn bộ các TTHC của KBNN đều triển khai dịch vụ công điện tử mức độ 3, mức độ 4 và các giao dịch thu, chi ngân sách qua KBNN đều được thực hiện dưới hình thức điện tử.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn đến các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN về bộ TTHC của Kho bạc, đặc biệt là việc tham gia dịch vụ công đảm bảo được sự thống nhất cao trong nhận thức và trong hành động.

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ có tư duy về cải cách, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, quy trình xử lý công việc và thái độ làm việc văn minh chuyên nghiệp, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ NSNN vừa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức cá nhân có giao dịch với KBNN.