4 ngân hàng đã được nới room tín dụng

Theo Huyền Anh/thoibaokinhdoanh.vn

Theo Bản tin Kinh tế - Tài chính của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2019 cho một số ngân hàng do đáp ứng tiêu chuẩn Basel II.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%. Nguồn: Internet.
Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) từ 13% lên 17%, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 12% lên 16%; Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) từ 13% lên 17%; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ 13% lên 17%.

Ngoài nhóm trên, hiện còn 5 ngân hàng khác đã đáp ứng Basel II cũng đang chờ được NHNN nới room tín dụng: Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Hàng Hải (MSB) và Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Về định hướng chung, từ đầu năm NHNN dự kiến mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 14%, có thể linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế. 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đã đạt 7,33%.