Thiếu vốn kinh doanh, doanh nghiệp "ngóng" ngân hàng được nới room tín dụng

Thiếu vốn kinh doanh, doanh nghiệp "ngóng" ngân hàng được nới room tín dụng

Để hỗ trợ doanh nghiệp trước khó khăn về dòng tiền, Ban IV đề xuất Chính phủ xem xét gia tăng hiệu quả sử dụng hạn mức tín dụng năm 2023. Đồng thời, nghiên cứu, thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực, trong đó có những khoản mục dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp địa ốc để ưu tiên rót tiền?

Cần xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp địa ốc để ưu tiên rót tiền?

Ngay cả khi room tín dụng được nới trong những năm tới, dòng tiền chảy vào lĩnh vực bất động sản được dự báo sẽ chỉ dành cho những đơn vị có uy tín, các dự án tiềm năng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp ngành địa ốc.
Lý do Ngân hàng Nhà nước khó nới thêm room tín dụng

Lý do Ngân hàng Nhà nước khó nới thêm room tín dụng

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cấp hết 13,6% trong tổng số 14% room tín dụng năm nay, các lãnh đạo, chuyên gia cho rằng mức tăng trưởng tín dụng 14% là hợp lý về cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Nếu nới thêm, áp lực lên tỷ giá và lãi suất sẽ lớn, tạo nguy cơ chảy máu vốn.
Ngân hàng với áp lực vốn cuối năm

Ngân hàng với áp lực vốn cuối năm

Dù room tín dụng toàn hệ thống ngân hàng vẫn giữ ở mức 14%, tuy nhiên những ngày gần đây đã chứng kiến cuộc đua tăng lãi suất huy động giữa các nhà băng, cũng như lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh 10 năm cho thấy, áp lực giữ nguồn vốn của các ngân hàng rất lớn.