4 triệu AUD để nâng cao vị thế kinh tế phụ nữ trong doanh nghiệp

PV.

Nhằm góp phần nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ hoạt động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), 4 triệu AUD từ vốn ODA của Chính phủ Australia sẽ được sử dụng cho Dự án "Đầu tư cho phụ nữ tại Việt Nam".

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư cho phụ nữ tại Việt Nam" sử dụng 4 triệu AUD từ vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia từ năm 2017 đến năm 2019.

Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ hoạt động trong DNNVV để góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam. 

Dự án sẽ giúp ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc và có các mô hình và dữ liệu giám sát và đánh giá để chứng minh có được cách tiếp cận hiệu quả để đạt được bình đẳng tại nơi làm việc của họ.

Dự án cũng góp phần tăng cường đầu tư vào DNNVV do phụ nữ sở hữu và lãnh đạo, để họ phát triển và tạo ra tác động xã hội và môi trường lớn hơn, có thể đo đếm được cùng với một khoản hoàn vốn tài chính hợp lý của nhà đầu tư (đầu tư tác động); chất lượng hoạt động của các DNNVV do phụ nữ làm chủ được tăng lên nhờ được tiếp cận tài chính và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ...