41 bộ, ngành và địa phương vẫn chưa thực hiện đấu thầu qua mạng

Theo Thy Lê/thoibaokinhdoanh.vn

Thống kê của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), trong số 119 bộ, ngành và địa phương phải thực hiện công tác đấu thầu qua mạng, vẫn còn 41 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện gói nào.

 Tỷ lệ tiết kiệm đạt được trong đấu thầu qua mạng lên tới 9%. Nguồn: Internet
Tỷ lệ tiết kiệm đạt được trong đấu thầu qua mạng lên tới 9%. Nguồn: Internet

Tại Diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018, sáng 8/8, theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, cho tới nay, số lượng bên mời thầu và nhà thầu tích cực sử dụng hệ thống đã tăng đáng kể.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018 đã có gần 9.000 gói thầu được áp dụng đấu thầu qua mạng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ có khoảng 15.000 gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng. 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là nền tảng cốt lõi, nơi diễn ra toàn bộ quy trình từ đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu đến thông báo kết quả trúng thầu. Quy trình này giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.
Tỷ lệ tiết kiệm đạt được trong đấu thầu qua mạng lên tới 9%, là mức khá cao so với 6% chi phí tiết kiệm được nếu đấu thầu hồ sơ qua thủ tục thông thường.
Đặc biệt, đấu thầu qua mạng có thể giảm thiểu các hành vi tiêu cực như gian lận, thông đồng hay cản trở xảy ra trong hoạt động đấu thầu. Khi tham gia đấu thầu qua mạng, thông tin về số lượng, danh tính các nhà thầu nộp thầu đều được bảo mật tuyệt đối trước thời điểm mở thầu.

Theo lộ trình đấu thầu qua mạng được quy định tại Quyết định số 1402/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025, 100% các thông tin đấu thầu phải đăng tải công khai trên hệ thống; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên phải đấu thầu qua mạng và tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu phải thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, đây là mục tiêu khó hoàn thành nếu không có những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và những biện pháp hành chính mạnh mẽ, quy trách nhiệm của người đứng đầu. Bộ KH&ĐT cho biết, đến nay, trong số 119 cơ quan, đơn vị phải thực hiện công tác đầu thầu qua mạng, vẫn còn 41 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện gói nào.

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh: “Trong thời gian tiếp theo, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đào tạo nâng cao năng lực, tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng tham gia, tăng cường đầu tư để hoàn thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật Hệ thống. Mặc dù kết quả bước đầu đã đạt được là rất khả quan, song để hiện thực hóa những mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ đặt ra đối với phát triển đấu thầu qua mạng còn rất nhiều khó khăn, thách thức".