6 năm liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong top đầu về xếp hạng cải cách hành chính


Theo chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) vừa được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố, Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2 và là năm thứ 6 liên tiếp nằm trong top đầu khối các bộ về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.

Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Nguồn: internet
Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Nguồn: internet

Sáng ngày 19/5/2020, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019).

Theo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ tập trung vào 2 nhóm điểm. Trong đó, nhóm A đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính trên 90%, bao gồm 03 đơn vị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp.

Như vậy, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ 2/17 bộ về cải cách hành chính với điểm số cao đạt 94,77 điểm. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong top 3 bộ đứng đầu về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính.

Bảng xếp hạng PAR index 2019 các bộ. Nguồn:
Bảng xếp hạng PAR index 2019 các bộ. Nguồn:

Nhóm B đạt kết quả Chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90%, gồm 14 đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Ngoại giao; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y Tế và Bộ Giao thông vận tải.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục của một số nội dung cải cách hành chính trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 là 85.63%, tăng 2.95% so với năm 2018 (giá trị trung bình năm 2018 là 82.68%).

Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được khẳng định là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả cải cách hành chính. Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương nhận định được mục tiêu, định hướng nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo.

Chỉ số cải cách hành chính cũng đã đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, tỉnh; đồng thời, hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.