6 tháng đầu năm, DATC thu gần 42 tỷ đồng từ thoái vốn

PV.

Thực hiện kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp, trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã thu hồi là 41,962 tỷ đồng. Kết quả này góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được Công ty đặt ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để đảm bảo việc thu hồi vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp, ngay từ đầu năm 2017, DATC đã tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữuvà các doanh nghiệp khác có vốn của Công ty để thoái vốn theo quy định của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, DATC đã tiến hành rà soát và đưa  vào kế hoạch thoái vốn của năm đối với cả các doanh nghiệp mới được góp vốn từ năm 2014, 2015.

Kết quả là 6 tháng đầu năm, DATC đã hoàn thành thoái vốn tại 3 doanh nghiệp với số vốn thu hồi đạt 41,962 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch về doanh thu.

Bên cạnh việc thoái vốn, hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp và quản lý vốn góp cũng luôn được DATC quan tâm đặt lên hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu chuyển 01 doanh nghiệp thành công ty cổ phần và đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp 119.745 triệu đồng.

Công tác quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp của DATC tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, không ngừng nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ đại diện vốn, nâng cao chất lượng công tác quản lý vốn, bảo toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

DATC đã tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các DN đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ. Cùng với đó, phối  hợp với tòa án để theo sát và đẩy mạnh tiến độ xử lý nợ đối với DN đã khởi kiện.

Kết quả mang lại doanh thu trong hoạt động mua bán nợ cho Công ty đạt 673,557 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.

 Bằng việc phói hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan hữu quan như: Ban đổi mới DN thuộc các bộ, ngành, địa phương cá các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tiếp nhận và tài sản loại trừ khỏi DN…

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm Công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 17 DN với giá trị tiếp nhận 11,877 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, doanh thu từ xử lý tài sản và thu hồi nợ đã tiếp nhận đạt 2,174 nghìn tỷ đồng.

Với những hoạt động trên đã góp phần đưa tổng doanh số mua nợ và tài sản trong 6 tháng đầu năm đạt được của DATC là 898,049 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016;

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của DATC đạt 806,491 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2016; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 23 doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp thoái vốn là 3 doanh nghiệp; lợi nhuận ước thực hiện 160 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch.

Từ nay đến cuối năm, DATC sẽ đẩy mạnh công tác đàm phán mua nợ của các doanh nghiệp theo kế hoạch đã đề ra, Đồng thời, tiếp tục phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành để đảm bảo thời hạn tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu.

Ngoài ra, DATC sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt phương án để thực hiện chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng kế hoạch.