DATC và những nỗ lực khẳng định vị thế

PV.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, ngay từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) liên tục tạo những bước bứt phá, phát triển, khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường mua bán nợ. Những kết quả đạt được của DATC đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý và được cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tài chính đánh giá cao...

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam liên tục tạo những bước bứt phá, phát triển
Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam liên tục tạo những bước bứt phá, phát triển

Bước phát triển ngoạn mục

Được thành lập từ năm 2003, theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tường Chính phủ, trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, DATC đã có đạt được những bước phát triển vượt bậc trên nhiều mặt trận.

Từ cơ cấu tổ chức 2 phòng, 20 người của ngày đầu thành lập, đến nay DATC đã có 13 đơn vị, với 128 cán bộ, nhân viên, trong đó 97% cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; Từ số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, đến nay DATC đã đạt 6.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực hoạt động liên tục được mở rộng, theo yêu cầu thực tiễn phát triển.

Cụ thể như: Tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp (DN) khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN; Tiếp nhận, xử lý nợ, tài sản theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ; Mua, xử lý nợ và tài sản đã mua, nợ và tài sản đã tiếp nhận; xử lý nợ gắn với tài cơ cấu DN khách nợ; tư vấn xử lý nợ, tài sản và các hoạt động dịch vụ liên quan khác...

Trong giai đoạn 2003 – 2008, DATC tập trung chủ yếu vào thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ khỏi giá trị DN, kết quả đạt được tại 2.215 DN là 2.802 tỷ đồng. Đồng thời, DATC cũng đã hoàn thành xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 1.363 DN trên tổng số 1.528 DN có tài sản bàn giao, thu về cho NSNN 347 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty tích cực triển khai thực hiện mua nợ theo chỉ định với tổng giá trị khoản nợ 27,878 nghìn tỷ đồng; Đồng thời, mua nợ của các ngân hàng và các chủ nợ khác với tổng giá trị sổ sách đạt gần 6.000 tỷ đồng; Hoàn thành tái cơ cấu 11 DN, qua đó giúp DN phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bước vào giai đoạn mới, 2009 đến nay, trước bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn, tác động không nhỏ đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên, DATC vẫn vững vàng vượt qua bằng sự tăng trưởng ngoạn mục trên các lĩnh vực.

Từ những ngày đầu non trẻ, với doanh số xấp xỉ 100 tỷ đồng mỗi năm, đến nay hoạt động mua nợ của DATC đã đạt bình quân mỗi năm trên 2.000 tỷ đồng. Riêng trong 2 năm 2015 – 2016, doanh số mua nợ của Công ty tăng 285% so với giai đoạn 2010-2014; Đến nay, đơn vị đã mua nợ của DN đạt 6.707 tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng về quy mô, giá trị nợ xử lý, doanh thu, lợi nhuận của Công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ tính riêng doanh thu năm 2015-2016 đã tăng gấp 4 lần so với bình quân giai đoạn 2010-2014. Riêng năm 2016, đã mang lại cho DATC doanh thu 1.990 tỷ đồng; và 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động mua bán nợ  của DATC tiếp tục được đẩy mạnh với doanh số đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, doanh thu đạt 980 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm 2017. Những kết quả trên, đã đưa số nộp NSNN của đơn vị tăng trưởng vượt bậc, riêng năm 2016 bằng 360% so với năm 2010.

Cùng với những điểm sáng trên, DATC còn thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi sở hữu nhiều DN, giúp DN phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, DATC đã thực hiện cơ cấu và chuyển đổi sở hữu 74 DN, giúp xử lý nợ tồn đọng, phuc hồi hoạt động trở lại; Hỗ trợ trên 20 tổng công ty (TCT) nhà nước đủ điều kiện cổ phần hóa theo lộ trình chung của Chính phủ như: TCT Xây dựng đường thủy, TCT Cà phê, TCT Thuốc lá, TCT xây dựng Thăng Long, TCT xây dựng Miền Trung, TCT xây dựng Sông Hồng, TCT xây dựng Bạch Đằng, TCT xây dựng đường thủy, Các TCT xây dựng CTGT, TCT Rau quả nông sản...

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, giai đoạn 2010-2016, DATC đã tích cực đàm phán mua nợ của các tổ chức tín dụng để xử lý nợ và tái cơ cấu một số DN có quy mô lớn, điển hình như: Vinashin (SBIC), Vinalines. Đến nay, DATC đã phát hành khoảng 17.000 tỷ đồng trái phiếu trong nước và quốc tế theo quyết định của Chính phủ. Đối với Vinalines, DATC đã mua và hỗ trợ tài chính và xử lý 3.392 tỷ đồng nợ phải trả tại các tổ chức tín dụng, hỗ trợ Vinalines xử lý tài chính để cổ phần hóa theo kế hoạch đề ra...

Bên cạnh vai trò là công cụ của Nhà nước trong xử lý nợ xấu, làm lành mạnh hóa môi trường tài chính của DN, DATC còn là kênh tiếp nhận tri thức, hợp tác nước ngoài có hiệu quả.

Hiện nay, DATC đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan tổ chức tài chính quốc tế vầ triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác nghiên cứu khảo sát với các DN, các tổ chức tài chính quốc tế lớn như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Trung Quốc – ICBC, Ngân hàng SMBC- Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA, Diễn đàn các Công ty quản lý tài sản công quốc tế - IPAF... Các tổ chức tài chính quốc tế cũng đánh giá cao kinh nghiệm mua bán, xử lý nợ của DATC, nhất là việc mua bán nợ gắn với tái cơ cấu DN...

Với những nỗ lực trên, trong những năm qua, DATC đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân, điển hình như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Tài chính, Bằng khen của Bộ Tài chính...

Tiếp tục khẳng định vị thế

Những kết quả đạt được trong chặng đường phát triển, DATC đã được Chính phủ, Bộ Tài chính tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng và cộng đồng DN, các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty vững vàng đặt ra các mục tiêu phát triển mới, với tầm nhìn xa hơn và giữ vững vị thế dẫn đầu trên thị trường mua bán nợ.

Thứ nhất, tiếp tục là công cụ vững mạnh của Chính phủ trong xử lý nợ gắn với tái cơ cấu DN, trong đó, xử lý tài chính tại các tập đoàn, DNNN;

Thứ hai, phấn đấu trở thành DN chủ đạo, giữ vai trò thiết lập, dẫn dắt thị trường dịch vụ tài chính có liên quan đến hoạt động xử lý nợ;

Thứ ba, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động xử lý nợ, tái cơ cấu DN, góp phần hỗ trợ phát triển DN, ngăn ngừa rủi ro cho nền kinh tế;

Thứ tư, khơi thông nguồn vốn, thu hút đầu tư nước ngoài đối với hoạt động mua bán, xử lý nợ;

Để thưc hiện thắng lợi các mục tiêu đó, DATC triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tập trung hoàn thiện đề án chiến lược kinh doanh với các mục tiêu chính đặt ra là: Tiếp tục củng cố và phát huy những kết quả đạt được trong hơn 13 năm hoạt động; Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, phát triển thêm các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi; mở rộng và tiếp cận thị trường mới về mua bán nợ, tài sản theo thỏa thuận và tạo bước chuyển biến mới về hoạt động mua bán nợ theo chỉ định;

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu và thoái vốn tại các DN, đặc biệt là các DN ngoài quốc doanh;

Ba là, tiếp tục phát huy vai trò và mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về xử lý nợ với các nước trên thế giới;

Bốn là, tận dụng hiệu quả những lợi thế hiện có về vốn, nhân lực, kinh nghiệm, uy tín trên thị trường để mở rộng hoạt động;

Năm là, tận dụng sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của các đơn vị, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan hữu quan để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò “khi bạn khó, có DATC”.