6 tháng đầu năm, GDP tăng 5,73%

PV.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ tình hình kinh tế - xã hội đang chuyển biến tích cực.

6 tháng đầu năm, GDP tăng 5,73%. Nguồn: internet
6 tháng đầu năm, GDP tăng 5,73%. Nguồn: internet
Trong đó, GDP quý I tăng 5,15%; quý II đã khởi sắc hơn quý I với tốc độ tăng 6,17%.
Trong mức tăng 5,73% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, đóng góp 2,0 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,85%, là mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm gần đây, đóng góp 2,59 điểm phần trăm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với 41,84%; tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,76%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,34% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2016 là: 15,72%; 32,98%; 41,0%; 10,30%).

Xét về góc độ sử dụng GDP 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,04% so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp 8,48 điểm phần trăm; tích lũy tài sản tăng 9,50%, đóng góp 4,26 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 7,01 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.