Hải quan Quảng Ninh thực hiện mục tiêu cải cách, hiện đại hóa năm 2020

L. Hiền

​Cục Hải quan Quảng Ninh vừa có Quyết định số 60/QĐ-HQQN ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm năm 2020 với nhiều mục tiêu quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Quảng Ninh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
Hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Quảng Ninh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Trong năm 2020, Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra mục tiêu: triển khai mô hình thực hiện thủ tục và quản lý Hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (giai đoạn 2); tiếp tục mở rộng triển khai Đề án quản lý giám sát tự động VASSCM tại 10 doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động khai thác, vận hành thông suốt Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN;

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuát nhập khẩu (XNK) và hoạt động kiểm tra chuyên ngành; rà soát đề xuất cắt giảm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; rà soát các thủ tục quản lý đối với hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành đề xuất cắt giảm để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK hàng hóa của doanh nghiệp…

Bên cạnh, để các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp ngày một phát huy tối đa chất lượng và hiệu quả, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ gia tăng tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ở cả cấp Cục và cấp Chi cục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong các hoạt động cần thực hiện để triển khai rộng và sâu hơn thủ tục hải quan điện tử, Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra mục tiêu kiểm soát việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan đối với hàng hóa XNK, xác định các yêu cầu nghiệp vụ tạo nền tảng để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại; triển khai đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống VNACCS/VCIS; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, quản lý, điều hành nội bộ và phát triển các phần mềm riêng của Cục đảm bảo phù hợp với kiến trúc tổng thể CNTT ngành Hải quan.

Cùng với đó là các mục tiêu trong công tác kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng đầy đủ kỹ thuật quản lý rủi ro, ứng dụng CNTT, đáp ứng cải cách hiện đại hóa hải quan và định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; hướng dẫn doanh nghiệp (DN) tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK hàng hóa, răn đe ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình gian lận gây thất thu cho ngân sách.

Các mục tiêu của một trong những hoạt động quan trọng có tính chất quyết định không nhỏ trong việc thực hiện thành công Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của Cục năm 2020. Đó là nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực cán bộ cũng đã được Cục đặt ra cụ thể từ việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, quản lý tập trung, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cùng với việc triển khai các hoạt động đổi mới quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm, đổi mới nội dung thi đua, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, hướng mục tiêu thi đua với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.