6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PVN đạt 284,5 nghìn tỷ đồng

PV

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức ngày 16/7 tại Hà Nội.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PVN đạt 284,5 nghìn tỷ đồng.
6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PVN đạt 284,5 nghìn tỷ đồng.

Tham dự hội nghị, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Đặng Hoàng An, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Công Thương.

Về phía Tập đoàn PVN có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Xác định các khó khăn phải đối mặt, ngay từ tháng 12/2017, Tập đoàn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,13 triệu tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng). Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,80 tỷ kWh, vượt 5,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 823,8 nghìn tấn, vượt 3,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 3,85 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 32,7% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra: Có 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP), giếng khoan Bạch Hổ 1803 cho kết quả tốt; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 1,5 triệu tấn quy dầu; đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày). Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ. Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai tích cực, đã hoàn thành bán cổ phần lần đầu 3 đơn vị là PVOIL, PVPower và BSR; tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu các đơn vị PVPower và BSR; công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty Mẹ - Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty Mẹ - Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian; đã hoàn thành đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

Trong thời gian còn lại của năm 2018, Tập đoàn sẽ quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2018 Chính phủ giao. Cụ thể: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác tìm kiếm thăm dò trên thềm lục địa và tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2018; vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; thu xếp đủ vốn, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của Tập đoàn và các đơn vị, đặc biệt là tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Tập đoàn; đồng thời có những tham luận, trao đổi về các vấn đề mà Tập đoàn, đơn vị đang gặp phải để tìm cách tháo gỡ khó khăn, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cho việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, bản lĩnh của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn, đặc biệt là ở những đơn vị khó khăn trong việc đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tập đoàn. Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh mong muốn Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên tiếp tục giữ vững nhịp độ sản xuất, phát huy những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cả năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đánh giá cao những thành tích đạt được của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2018 và nhấn mạnh vai trò của PVN trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã trao đổi với hội nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.

Trong những tháng cuối năm 2018, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đề nghị PVN đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu Tập đoàn, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm ngành Dầu khí cũng như tập trung xử lý các dự án yếu kém. Thứ trưởng Đặng Hoàng An mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVN đoàn kết, quyết tâm, tạo khí thế mới, tiếp tục phát huy văn hóa dầu khí để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đề nghị PVN và các đơn vị thành viên cần tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Cùng với đó, Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn mong muốn tập thể người lao động dầu khí tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt khó, đề cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Công Thương giao phó.