6 tháng, Hải quan TP. Hà Nội thu hút 146 doanh nghiệp mới đến làm thủ tục

Minh Hà

Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, 6 tháng qua, tổng số doanh nghiệp (DN) đến làm thủ tục tại đơn vị là gần 1.243 DN, trong đó có 146 DN mới đến làm thủ tục.

6 tháng qua, tổng số DN đến làm thủ tục tại Hải quan TP. Hà Nội là gần 1.243 DN.
6 tháng qua, tổng số DN đến làm thủ tục tại Hải quan TP. Hà Nội là gần 1.243 DN.

Đây là một trong những kết quả nổi bật trong triển khai các giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan - DN thời gian qua tại đơn vị. 

Đạt được kết quả trên, Cục Hải quan TP. Hà Nội cho rằng, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho DN khi đến làm thủ tục hải quan, đơn vị còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách mới đến DN, tiếp xúc với DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội đã giao cho các Chi cục Hải quan trên địa bàn lập danh sách các DN trọng điểm, có đóng góp số thu nộp ngân sách lớn trên địa bàn để thường xuyên gặp gỡ trao đổi, hỗ trợ các thủ tục hải quan, hướng dẫn các chính sách quản lý mặt hàng, chính sách thuế.

Đối với các DN lần đầu tiên đến làm thủ tục hải quan, các Chi cục Hải quan bố trí công chức có chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra hồ sơ, hỗ trợ DN khai báo hải quan; đồng thời thu thập, cập nhật thông tin của DN thông qua Phiếu thu thập thông tin DN.

Cùng với các giải pháp trên, Hải quan TP. Hà Nội còn thường xuyên hướng dẫn các DN về các chỉ tiêu cảnh báo rủi ro; tổ chức hội nghị đối thoại với DN để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của DN và thông tin về điều kiện đánh giá tuân thủ; thành lập tổ giải quyết vướng mắc tại các Chi cục hải quan…