60% dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính được cung cấp ở mức 3, 4

PV.

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính, tính đến ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã cung cấp 583 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt 60% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) ngày 30/12/2020, ông Nguyễn Việt Hà - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính cho biết, trong 2020, đơn vị đã triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Tài chính. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn được đơn vị quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê và thực tế về công nghệ thông tin của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương. 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Đức Minh
Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tính đến ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 977 dịch vụ công trực tuyến. Trong tổng số 977 dịch vụ công trực tuyến nêu trên, có 106 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 288 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 192 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 391 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính là 583 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 60%.

Cùng với đó, tính đến ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 296/583 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 51%. Cơ quan Bộ Tài chính đã kết nối 56 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 27 dịch vụ công trực tuyến so với yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và vượt 21% so với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả, đồng bộ.

Các đơn vị trong Ngành cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công bố, cập nhật thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.