60 triệu USD để mở rộng cải cách lĩnh vực tài chính

Theo InfoTV

Ngày 29/11/2010, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã phê chuẩn một khoản cho vay thuộc giai đoạn hai của Chương trình thứ ba về lĩnh vực tài chính.

Theo đó, ADB sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tương đương 60 triệu đô-la Mỹ cho Việt Nam để mở rộng những cải cách trong lĩnh vực tài chính, một lĩnh vực trọng tâm góp phần đem lại những thành tựu về tăng trưởng mạnh và bền vững cũng như giảm nghèo của Việt Nam trong một thập kỷ qua.

Khoản vốn này có mục tiêu hướng tới sự phát triển của lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, bao gồm cả các thị trường trái phiếu và cổ phiếu, cũng như củng cố các quy định và luật lệ giúp tăng cường sự minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng, cũng như sự ổn định chung của lĩnh vực tài chính.

Theo đánh giá của ADB, khoản hỗ trợ mới sẽ giúp các thị trường vốn tăng thêm tỷ trọng trong việc cung cấp vốn cho đầu tư trong nước, giảm những bất tương xứng khi sử dụng các khoản vay kinh doanh từ ngân hàng. Khoản hỗ trợ này dự kiến cũng sẽ đưa môi trường pháp lý của các thị trường vốn lên ngang bằng với các tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc cải thiện cơ chế công bố thông tin và tạo một khuôn khổ vững vàng hơn cho việc phát hành trái phiếu.

Khoản cho vay có thời hạn 24 năm, với thời gian ân hạn 8 năm, lãi suất ân hạn 1% mỗi năm, lãi suất sau thời gian ân hạn 1,5%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thực hiện chương trình.