Cục Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 68,45% dự toán

Bình Minh

Trong gần 8 tháng, lũy kế thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của Cục Hải quan Lào Cai đạt 1.054,25 tỷ đồng, bằng 68,45% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Cục Hải quan Lào Cai cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu do đơn vị quản lý trong kỳ từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2022 đạt 131,28 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/1 đến ngày 15/8/2022 đạt 1.054,25 tỷ đồng, bằng 68,45% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, bằng 58,56% chỉ tiêu HĐND Tỉnh giao phấn đấu, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Đạt được kết quả thu ngân sách trên là do Cục Hải quan Lào Cai đã triển khai các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu chịu ảnh hưởng từ chính sách “Zero-COVID” của Trung Quốc, khiến nhiều thời điểm giao thương qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành phải tạm dừng hoặc diễn ra nhỏ giọt.

Bên cạnh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức Hải quan Lào Cai đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách để thông quan hàng hoá nhanh chóng cho doanh nghiệp.   

Ngoài ra, đóng góp vào số thu ngân sách trên là do số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tại Hải quan Lào Cao trong tháng 8 đạt 278 doanh nghiệp, tăng 16 doanh nghiệp so với tháng trước; tổng số tờ khai là 4.678, tăng 2.169 tờ khai so với tháng trước.

Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn chỉ đạt 122,8 triệu USD, giảm 14,7% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng trên địa bàn trong tháng 8/2022 đạt 55,9 triệu USD, giảm 33,8% so với tháng trước, mà nguyên nhân chủ yếu là do mặt hàng phốt pho xuất khẩu giảm. Kim ngạch xuất khẩu phốt pho trong tháng 8 đạt 53,5 triệu USD, giảm 24,2% so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng trong tháng 8/2022 đạt 66,9 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do các mặt hàng: plastic, các sản phẩm bằng plastic; sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép; máy và các thiết bị cơ khí... nhập khẩu tăng.

Luỹ kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng trong 8 tháng năm 2022 đạt 974,6 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 606,2 triệu USD; giảm 15,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt 368,4 triệu USD; giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8/2022, số doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Hải quan Lào Cai là 529 doanh nghiệp, giảm 9 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021; tổng số tờ khai là 18.340, giảm 20.486 tờ khai so với cùng kỳ năm 2021.