7 tháng đầu năm 2023, Bình Dương thu ngân sách đạt 35.780 tỷ đồng

Thanh Sơn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, số thu ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2023 đạt 35.780 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ, đạt 53% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thu ngân sách tỉnh Bình Dương đạt 35.780 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách tỉnh Bình Dương đạt 35.780 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ.

7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp ở một số ngành nghề như: may mặc, điện tử có xu hướng giảm, cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ khó khăn của Chính phủ đối với người nộp thuế đã tác động đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Báo cáo UBND tỉnh Bình Dương cho thấy, số thu từ kinh tế dân doanh (sản xuất kinh doanh trong nước), thu xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt, số thu từ lĩnh vực xuất khẩu - nhập khẩu 7 tháng giảm do kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 17,8 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ.

Ở khía cạnh tích cực, doanh thu từ bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 16% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng, đạt 174.820 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ... đã góp phần đáng kể tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Để đảm bảo huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp như chống thất thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh ăn uống, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế ước thu ngân sách 23.850 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm Bộ Tài chính giao, bằng 101% so với cùng kỳ. Trong đó, ước thu 6 tháng đầu năm đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 7.027,5 tỷ đồng, đạt 51% dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 104% so cùng kỳ. Nguồn thu này đạt khá so cùng kỳ do chính sách quy định nộp 80% số phát sinh nộp 3 quý trong năm hạn nộp vào ngày 31/01/2023 dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp tăng trong quý I/2023.

Trong 7 tháng qua, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 52.472 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (tăng 16,5% so với cùng kỳ), gồm 3.441 doanh nghiệp đăng ký mới, 957 doanh nghiệp tăng vốn, 55 doanh nghiệp giảm vốn, 366 doanh nghiệp giải thể. Bình Dương cũng thu hút đầu tư nước ngoài được 977 triệu USD (bằng 39% so với cùng kỳ). Nhờ đó, góp phần vào thu ngân sách cho địa phương đạt 35.780 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ, đạt 53% dự toán HĐND tỉnh Bình Dương giao.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, kết quả thu ngân sách trong 7 tháng qua vẫn cơ bản đảm bảo dự toán do dư địa thu của năm trước chuyển qua đầu năm 2023. Bên cạnh đó, Cục Thuế Bình Dương cũng dự báo sẽ hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu được Tỉnh và Bộ Tài chính giao.