7 tháng: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ hơn 57.000 lượt trẻ em


Ngày 13/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã làm việc với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021, công tác tổ chức bộ máy và các hoạt động liên quan đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Theo đó, tính đến hết tháng 7, ước tính số tiền vận động ủng hộ Quỹ được 50,1 tỷ đồng. Số lượt trẻ em được nhận hỗ trợ là hơn 57.000 lượt với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: vpctn.gov.vn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: vpctn.gov.vn

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã xây dựng văn bản hướng dẫn địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ước tính, đã có gần 8.800 trẻ em khó khăn được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ với kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 7, Quỹ đã vận động nguồn lực ủng hộ được gần 17 tỷ đồng, hỗ trợ gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các cán bộ Quỹ, mặc dù hoạt động trong điều kiện khó khăn về tổ chức bộ máy và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng đã sắp xếp, triển khai vận động hiệu quả việc xây dựng Quỹ và hỗ trợ trẻ em trên cả nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình kiện toàn và tổ chức sắp xếp, Quỹ cần có những kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế cả trước mắt và lâu dài; có kế hoạch tổ chức hoạt động, vận động các nhà tài trợ ủng hộ Quỹ, hỗ trợ trẻ em khó khăn, nhất là những nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và sớm kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam./.