7 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 77,5% dự toán

Trần Huyền

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong quản lý, điều hành, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán; chi cân đối ngân sách nhà nước đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng

Quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong quá trình phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Nhờ đó, lũy kế 7 tháng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 7 tháng ước đạt 870,4 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021; Thu từ dầu thô ước đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 152,5% dự toán, tăng 91,6% so cùng kỳ năm 2021; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán, tăng 23,6% so cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 7/2022, có 10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 58%), trong đó: các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 70,3% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ, cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 66,8% dự toán, tăng 6,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,9% dự toán, tăng 0,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 75,9% dự toán, tăng 15,3%.

Có 03 khoản thu đạt trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá nhân (đạt 90,1%), các khoản thu về nhà, đất (đạt 95,1%), thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 93,4%). Còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 54%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 54,4%). Ước tính cả nước có 60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt trên 58% dự toán; 45/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Chi cân đối ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng

Về chi ngân sách nhà nước, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng đầu năm 2022 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, luỹ kế chi cân đối ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2021, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 186,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; Chi trả nợ lãi ước đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,4% dự toán; Chi thường xuyên ước đạt gần 594,8 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán. 

Ngân sách trung ương đã chi 2,42 nghìn tỷ đồng từ dự phòng, trong đó chủ yếu để bổ sung cho các địa phương (2,19 nghìn tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 27,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tính đến hết tháng 7/2022, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ước khoảng 89,2 nghìn tỷ đồng, trong đó: Số tiền thuế gia hạn khoảng 43 nghìn tỷ đồng; số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí khoảng 46,2 nghìn tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 27/7/2022, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 78,42 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,29 năm, lãi suất bình quân 2,47%/năm.