Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 74,2% dự toán

Huy An

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng năm 2022 của ngành Hải quan đạt 261.062 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán được giao, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng năm 2022 của ngành Hải quan đạt 261.062 tỷ đồng.
Lũy kế thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 7 tháng năm 2022 của ngành Hải quan đạt 261.062 tỷ đồng.

Năm 2022, Tổng cục Hải quan được giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách là 352.000 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm 2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, lũy kế thu NSNN 7 tháng năm 2022 của ngành Hải quan đạt 261.062 tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán được giao, bằng 70,6% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2021.