7 tháng, tổng trị giá hàng hóa ước tính xuất siêu đạt 763,5 triệu USD

Hà Anh

Trong tháng 7, tổng trị giá hàng hóa cả nước ước xuất siêu 21 triệu USD, đưa xuất siêu của 7 tháng năm 2022 ước đạt 763,5 triệu USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 60,62 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước (tương ứng giảm 4,45 tỷ USD).

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 30,32 tỷ USD, giảm 7,7% (tương ứng giảm 2,52 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu ước đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% (tương ứng giảm 1,93 tỷ USD) so với tháng 6/2022.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng năm 2022 ước đạt 431,95 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 55,79 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 216,36 tỷ USD, tăng 16,1% (tương ứng tăng 29,93 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 25,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, trong tháng 7, tổng trị giá hàng hóa cả nước ước xuất siêu 21 triệu USD. Tính đến hết 7 tháng năm 2022, tổng trị giá hàng hóa cả nước xuất siêu ước đạt 763,5 triệu USD.