78,1% số doanh nghiệp niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh có lãi

PV.

Đây là con số vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố trong một báo cáo mới đây về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trong nửa đầu năm. Dù phần lớn doanh nghiệp này kết quả kinh doanh có lãi song lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế lại có xu hướng giảm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kinh doanh có lãi nhưng lợi nhuận giảm

Theo số liệu của HNX, số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý II/2020 là 348 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Tính đến ngày 17/8/2020, đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý II/2020. 

Theo kết quả từ báo cáo tài chính tự lập quý II/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế đã ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp. Thống kê của HNX cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất

Theo số liệu của HNX, có 5/11 ngành có kết quả kinh doanh có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2020, và hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành Tài chính.

Cụ thể, ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019, ngành Tài chính tăng 11,7% (605,8 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú, ăn uống mặc dù có lợi nhuận tăng mạnh nhất, nhưng chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành này có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019. Các công ty có lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân được cho là do thoái vốn đầu tư. Còn lại 31/48 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm.  

Bất động sản giảm mạnh nhất

Tác động của dịch Covid-19 đã tác động đến cung cầu trên thị trường bất động sản, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này trong 6 tháng đầu năm.

Số liệu cho thấy, bất động sản trở thành ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất với giảm 79,4%, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, dù Bất động sản là ngành ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, song cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản xếp thứ hai với mức giảm 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Ngành Khai khoáng và Dầu khí đứng thứ ba, từ mức giảm 12,6%, từ 764 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 74 doanh nghiệp, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Có đến 6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, các ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là Bất động sản với tổng giá trị lỗ từ -27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 341%), ngành Khai khoáng và Dầu khí với tổng giá trị lỗ tăng từ -50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%), ngành Vận tải kho bãi với tổng lỗ tăng từ -10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%)... Theo lý giải của các doanh nghiệp, đại dịch Covid-19 là nguyên nhân chính khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, ngưng trệ.