8 tháng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 43,8%

PV.

Số liệu mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, lũy kế 8 tháng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước giải đạt 43,8% dự toán.

Lũy kế 8 tháng vốn đầu tư  xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước giải ngân ước đạt 43,8% dự toán. Nguồn: internet
Lũy kế 8 tháng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước giải ngân ước đạt 43,8% dự toán. Nguồn: internet

Bộ Tài chính cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 8 tiếp tục có chuyển biến. Theo đó, lũy kế 8 tháng vốn đầu tư  xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước giải ngân ước đạt 43,8% dự toán, tăng nhẹ so với cùng cùng kỳ năm ngoái (đạt 43,2% dự toán).

Trong đó, các bộ, cơ quan trung ương giải ngân đạt 48,4% dự toán (vốn trong nước đạt 53,5%; vốn ngoài nước đạt 42,6%); Các địa phương giải ngân đạt 43% dự toán (vốn trong nước đạt 43,5%; vốn ngoài nước đạt 38,2%).

Bên cạnh đó, vốn trái phiếu Chính phủ, do kế hoạch năm 2017 mới giao được 5,2/50 nghìn tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán Quốc hội quyết định, vốn giải ngân đến nay chỉ đạt 2,46 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 47,3% dự toán đã giao (cùng kỳ năm 2016 đạt 32,4% dự toán).

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.