9 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 225.116 tỷ đồng

PV.

Đó là con số được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2018 của Tổng cục Hải quan ngày 8/10/2018.

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 của toàn ngành Hải quan đạt 225.116 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 của toàn ngành Hải quan đạt 225.116 tỷ đồng. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 của toàn ngành Hải quan đạt 225.116 tỷ đồng, bằng 79,54% dự toán, bằng 76,83% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 5,21% so với cùng kỳ 2017. 

Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến ngày 03/10/2018, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 229.244 tỷ đồng, bằng 81,0% dự toán, 78,24% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả trên đạt được là nhờ sự quyết liệt của Tổng cục Hải quan trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 và giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách tới từng cục hải quan tỉnh, thành phố; Kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý nợ thuế quá hạn, quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu; Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác định trị giá, phân loại, xuất xứ  hàng hóa và tích cực kiểm tra các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế theo quy định…

Với quyết tâm thu ngân sách đạt 300 nghìn tỷ đồng trong năm 2018, toàn ngành Hải quan đang tiếp tục bám sát các giải pháp thu ngân sách nhà nước đã đề ra trên tinh thần tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát các yếu tố liên quan đến số thu ngân sách để triển khai các nhiệm vụ thu trong những tháng còn lại của năm 2018.