9 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 165 nghìn tỷ đồng

Bảo Ngọc

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng năm 2023 ước đạt hơn 165 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 113 nghìn tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí bảo hiểm quý III/2023 ước đạt 52.900 tỷ đồng (giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.600 tỷ đồng (giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, doanh thu phí lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.200 tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 113.400 tỷ đồng (giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2022). Các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 57.100 tỷ đồng (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 746,7 tỷ đồng (tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 890,5 tỷ đồng (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường bảo hiểm đang gặp khó khăn nhất định do quy định chặt chẽ của hợp đồng bảo hiểm từ kênh bán hàng qua các ngân hàng. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giảm nhưng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đang có xu hướng tăng do các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang rất nỗ lực ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng thị trường, giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, kỳ vọng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và duy trì được mức tăng trưởng doanh thu bền vững.

Hiện, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẩn trương hoàn thiện, tiếp thu giải trình ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp, trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục thực hiện tiếp nhận, phân loại thông tin phản ánh, kiến nghị và phản hồi người dân theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công.