93 tỷ đồng để xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Công thương vừa phê duyệt 199 đề án của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng.

Các chương trình sẽ giúp mở rộng thị trường,mặt hàng xuất khẩu. Nguồn: internet.
Các chương trình sẽ giúp mở rộng thị trường,mặt hàng xuất khẩu. Nguồn: internet.

Chương trình bao gồm các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, khả thi, có kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm nhằm mở rộng thị trường, mặt hàng xuất khẩu trong đó chú trọng đến các thị trường đã ký FTA như Nhật Bản, Hàn Quốc; các thị trường thuộc EVFTA như Pháp, Đức, Bỉ, Italy, Ba Lan...; thuộc AEC như Lào, Campuchia, Myanmar...; thuộc Liên minh kinh tế Á - Âu; Trung Quốc - ASEAN FTA, thị trường Hoa Kỳ. Chương trình nhằm phát triển thị trường nội địa, nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.