95% người nộp thuế được hoàn thuế điện tử vào cuối năm 2017

Theo enternews.vn

Đó là mục tiêu ngành Thuế đang hướng tới trong lộ trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên toàn quốc, với trên 550 nghìn doanh nghiệp tham gia.
Hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên toàn quốc, với trên 550 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử đã được triển khai trên toàn quốc, với trên 550 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,6%.

99,6% doanh nghiệp, người nộp thuế khai thuế điện tử

Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận đến nay là trên 33,4 triệu hồ sơ. Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là gần 530 nghìn doanh nghiệp trên 552 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 95,7%.

Bà Lê Thị Duyên Hải – Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế Tổng Cục Thuế cho biết, lộ trình triển khai nộp thuế và hoàn thuế điện tử theo Nghị quyết 19/2016/NQ-CP, cơ quan Thuế sẽ phấn đấu trong giai đoạn 2016-2017 đạt mục tiêu 95% hồ sơ người nộp thuế tiếp nhận theo phương thức điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Mục tiêu của ngành Thuế đến tháng 11/2016 sẽ triển khai hoàn thuế điện tử thí điểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Hải Dương. Đây là 5 địa bàn có số lượng người nộp thuế cao nhất cả nước, tập trung nhiều các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thích hợp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử.

Việc thí điểm ban đầu sẽ tạo nên một bước đệm khi triển khai trên toàn quốc. Tháng 12/2016, sẽ thí điểm tại 8 tỉnh thành phố và dự kiến đến cuối năm 2017 thì sẽ hoàn thành mục tiêu 95% doanh nghiệp, người nộp thuế được hoàn thuế điện tử.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ông Cao Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục góp phần đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phù hợp với xu thế cải cách hệ thống thuế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị Gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Nghị định số 100 đã góp phần giải quyết được khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất nhất là sản xuất, lưu thông nông, thủy sản trong nước, phòng chống tình trạng gian lận về hoàn thuế GTGT…

Trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT, cũng có những hướng dẫn mới, cụ thể tại Thông tư số 99/2016/TT-BTC đã bổ sung về nguyên tắc quản lý hoàn thuế GTGT. Thông tư đã làm rõ nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế GTGT.

Thông tư cũng quy định rõ, kinh phí hoàn thuế GTGT được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm do Quốc hội quyết định và do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quản lý, điều hành chi hoàn thuế GTGT . Đặc biệt, Thông tư có một số nội dung liên quan đến tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc giải quyết hoàn thuế GTGT.