VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, lũy kế từ khi triển khai năm 2014 đến ngày 15/11/2021, có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với gần 4,2 triệu hồ sơ của 51.000 doanh nghiệp tham gia.

Lực lượng hải quan phát hiện một số vụ việc tạm nhập, tái xuất không đúng tuyến đường

Tổng cục Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn 2021-2025

Cục Hải quan TP. Hà Nội thu ngân sách đạt 111,5% chỉ tiêu pháp lệnh

Tổng cục Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua COVID-19

Riêng từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2021, số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia đạt trên 53.200 hồ sơ, với khoảng 852 doanh nghiệp tham gia.

Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước thành viên còn lại trong khối.

Theo thống kê, từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2021, số Giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa (C/O) Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 16.193 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 20.183 C/O.

Lũy kế từ khi triển khai ngày 01/01/2018 đến ngày 15/11/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 441.808 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.121.526 C/O.

Mặt khác, Việt Nam phối hợp với Ban thư ký và các nước ASEAN triển khai kết nối trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung của ASEAN. Hiện đang triển khai kết nối thử nghiệm và sẽ kết nối chính thức trong tháng 12/2021.

Đồng thời, sẽ chuẩn bị các điều kiện liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2022.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM