VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Bộ Tài chính biên soạn và công bố bản “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội”.

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội” nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân.

[Video] Tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2020

Tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm

Thất thu ngân sách nhà nước do định giá đất không sát với giá thị trường

Theo Báo cáo, mục tiêu tổng quát của ngân sách nhà nước năm 2021 là tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để ổn định vĩ mô, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng; Thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.

Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam.

Về thu ngân sách nhà nước, dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, giảm 11,1% so với dự toán năm 2020. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,5% GDP điều chỉnh, trong đó từ thuế, phí khoảng 13% GDP điều chỉnh.

Về chi ngân sách nhà nước, nguyên tắc bố trí chi ngân sách nhà nước là ưu tiên bố trí tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao tự chủ đơn vị sự nghiệp công, cắt giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và các khoản chi chưa thật cần thiết; Bố trí chi trả lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt chẽ các khoản vay; Bố trí chi dự phòng, dự trữ quốc gia theo quy định để đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Cũng theo Báo cáo, dự kiến dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so dự toán năm 2020. Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề xuất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,6 triệu đồng và chưa điều chỉnh chuẩn nghèo cho giai đoạn tới. Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 343,67 nghìn tỷ đồng, khoảng 4% GDP điều chỉnh. Đến hết năm 2021, dự kiến nợ công khoảng 46,1% GDP điều chỉnh, nợ Chính phủ khoảng 41,9% GDP điều chỉnh.

Tại bản Báo cáo này, Bộ Tài chính cũng công khai dự kiến kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2021-2023 và giải pháp triển khai thực hiện, làm căn cứ để xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM