VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết 30/6/2021 hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết 30/6/2021 hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, gia hạn các chính sách giảm phí, lệ phí đã ban hành trong năm 2020.

Giảm phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

Giảm phí từ 20-30% trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động

Bộ Tài chính ban hành chính sách giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực

Rà soát, gia hạn các chính sách giảm phí, lệ phí

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, các nước Châu Âu đang tiếp tục thực hiện các biện pháp tái phong tỏa để hạn chế lây lan của dịch bệnh, ảnh hưởng của dịch bệnh còn nhiều.

Dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Xu thế cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt, cản trở sự phục hồi thương mại, đầu tư toàn cầu.

Đề xuất giảm phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Trong nước, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như: du lịch, hàng không...

Trong bối cảnh trên, để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại Công văn số 14246/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 14247/BTC-CST ngày 20/11/2020 xin ý kiến các bộ, ngành, Bộ Tài chính đã đề xuất về rà soát, giảm phí, lệ phí.

Trong đó, đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính), Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021. Bộ Tài chính ban hành Thông tư để có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 đảm bảo tính liên tục.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện; rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính ban hành Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực kể từ ngày ký, để kịp thời tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Trước đó, bước vào năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội. Nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo chủ trương của Chính phủ và thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành văn bản quy định miễn, giảm phí, lệ phí.

Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng như: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; miễn lệ phí năm đầu đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới. Tổng số lệ phí ước giảm thu ngân sách khoảng 200 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và trình Chính phủ Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Trong đó, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Nghị định này sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Tổng số lệ phí ước giảm thu ngân sách khoảng 3.700 tỷ đồng.

Đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, trên cơ sở đề xuất của các bộ, Bộ Tài chính đã ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... Các Thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đề xuất giảm phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, kịp thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM