Giảm phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

PV.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, kể từ ngày 26/5 đến 31/12/2020, người nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 232/2016/TT-BTC và Điều 2 Thông tư số 263/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ phải nộp phí bằng 50% mức thu phí.

Từ ngày 01/1/2021 trở đi, việc thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp lại thực hiện theo quy định tại Thông tư số 232/2016/TT-BTC và Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Việc Thông tư số 45/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành nhằm bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản về giảm, miễn các loại thuế, phí như: Thông tư số 35/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Thông tư số 36/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn...