VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tài chính khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Thêm tài khoản ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại MB Bank

Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Văn phòng Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 561/TP-VP ngày 20/7/2021 về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thông báo nêu rõ, từ ngày 20/7/2021, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính sẽ tăng cường tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế tối đa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

Theo đó, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính có nhu cầu đến làm việc tại Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính (https://mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc) đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện), ghi địa chỉ nơi nhận bên ngoài bì thư là Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính.

Theo thông báo, các hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 20/7/2021 sẽ được gửi đến các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Văn phòng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc Bộ được giao giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài chính khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ hướng dẫn và giái đáp các vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua số điện thoại: 024.22202828 (số máy lẻ 1024/1014).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM