VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nguồn: internet

Bộ Tài chính quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 58/TB-BTC về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo dõi, dự báo sát diễn biến giá cả thị trường, tăng cường kiểm soát lạm phát dịp Tết

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm Quy định số 08-QD/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM