VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp

Thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế (NNT) không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, kịp thời tổ chức triển khai, đảm bảo việc thi hành chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng đối tượng, Cục Thuế Thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết xử lý nợ tại đơn vị để triển khai các công việc liên quan.

Ngày 30/9/2020 là hạn cuối nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Trường hợp nào được khoanh nợ tiền thuế, hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp?

Khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế đối với người đã chết, mất tích

Hồ sơ đề nghị khoanh nợ tiền thuế người nộp thuế phá sản cần chuẩn bị

Giám sát chặt việc xóa nợ thuế

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã luôn bám sát các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị rà soát, củng cố, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phân loại nợ khó thu để thực hiện khoanh tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, kịp thời triển khai ngay khi nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã giao chỉ tiêu cụ thể đến từng công chức quản lý nợ để đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm hoàn thiện, củng cố các hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ theo yêu cầu của nghị quyết. Kết quả tính đến tháng 7/2020 cho thấy, số lượng NNT được khoanh nợ, xóa nợ là 278.158 trường hợp, với số tiền chậm nộp được xóa là 3.092 tỷ đồng và số thuế khoanh nợ là 5.117 tỷ đồng

Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của UBND Thành phố, kịp thời tổ chức triển khai, đảm bảo việc thi hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội khả thi, chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng đối tượng, Cục Thuế TP, Hồ Chí Minh sẽ thành lập Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết xử lý nợ tại đơn vị để triển khai các công việc liên quan.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Thành phố tiếp tục rà soát, phân loại nợ theo từng địa bàn, theo từng đối tượng được xử lý nợ đảm bảo chính xác và lập văn bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT tại địa chỉ đã đăng ký giữa cơ quan quản lý thuế với UBND cấp xã về việc NNT không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nợ từ ngày 1/7/2020.

Mặt khác, tổ chức bộ phận hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ xử lý nợ, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tham mưu, Cơ quan Thuế sẽ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Tiếp tục kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định của Nghị định số 94/2019/QH14.

Bên cạnh đó, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra để xử lý nợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. Cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh danh sách, thông tin các doanh nghiệp được khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế để làm cơ sở phối hợp giải quyết, xử lý các trường hợp doanh nghiệp đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh khóa trạng thái hoạt động, hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng có đề nghị khôi phục lại hoạt động hoặc khôi phục tình trạng pháp lý.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, cấp xã nơi NNT có trụ sở kinh doanh đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời cho cơ quan thuế trong việc lập hồ sơ xử lý nợ và xác minh tình trạng hoạt động của NNT tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc NNT đang làm thủ tục giải thể; có quyết định giải thể; các quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với NNT không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với NNT không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ quan quản lý thuế tiến hành phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi các loại giấy chứng nhận nêu trên; mặt khác, thu hồi lại số tiền thuế; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã được xóa nợ khi NNT quay lại sản xuất kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp thành lập cơ sở kinh doanh mới.

Cơ quan quản lý thuế thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an Thành phố chỉ đạo cơ quan Công an trên địa bàn nơi NNT có trụ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký nhằm phòng, chống trốn thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế, chiếm đoạt tiền thuế, không chấp hành các biện pháp cưỡng chế thuế; đồng thời, rà soát hồ sơ NNT đã chết, bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú; phối hợp với cơ quan quản lý thuế xác minh thông tin NNT không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

Đại diện Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Thuế thành phố đã chủ động rà soát, điều chỉnh, phân loại nợ, tiến hành đôn đốc thu và áp dụng tất cả các thủ tục cưỡng chế đúng quy trình đối với các khoản nợ chuyển từ năm 2019 sang, các khoản nợ của các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng của dịch bệnh và không được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP; qua rà soát thấy có khoảng 13.000 tỷ tiền nợ thuế từ năm 2019 có khả năng thu được. Đây là nguồn cơ quan thuế kỳ vọng bù đắp phần hụt thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM