VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đã có 264.205 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đã có 264.205 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Thông tin trên vừa được Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 công bố.

Đến 17h00 ngày 9/6/2021, Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.215 tỷ đồng

Tiết kiệm chi để bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và chiến lược vắc xin

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.176 tỷ đồng

[Infographics] Các tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 10/6/2021 là 4.255 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 264.205.

Các tổ chức, cá nhân có thể tiếp tục ủng hộ, đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 thông qua các tài khoản sau:

1.1. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR).

1.2. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19;

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

1.3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

1.4. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh HDBank)

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số tài khoản: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

1.5. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 113366668888 (VND);113355558888 (USD); 115522228888 (EUR). 

1.6. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 1401666666666(VND); 1401166666666 (USD); 1401266666666 (EUR).

1.7. Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 84123456789(VND) ; 84223456789(USD); 84333456789 (EUR).

Các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, tài trợ tiền cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 cũng có thể chuyển tiền ủng hộ trực tiếp trên Cổng thông tin của Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại địa chỉ: https://quyvacxincovid19.gov.vn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM