VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Đảm bảo xuất cấp vật tư, thiết bị kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Công tác xuất cấp vật tư, thiết bị hỗ trợ, cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai tốt

Đảm bảo xuất cấp vật tư, thiết bị kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Trong 5 năm qua, các trang thiết bị, vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia được xuất cấp cho các bộ, ngành, địa phương đã phát huy được tính năng, công dụng trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Tổng cục Dự trữ Nhà nước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Xây dựng lực lượng dự trữ nhà nước có tiềm lực vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước

Xuất cấp trang thiết bị vật tư cứu hộ, cứu nạn kịp thời

Thời tiết những năm qua ngày càng có những diễn biến phức tạp theo hướng cực đoan khó lường. Mỗi năm có đến hàng chục cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Đặc biệt, mưa lũ cục bộ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung đã gây ra lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng. Bên cạnh đó là tình hình hạn hán, nghiêm trọng ở các tỉnh Nam Trung Bộ, cháy rừng ở các tỉnh miền Trung, mưa giông, lốc kèm theo mưa đá tại nhiều địa phương gây hư hỏng nhiều nhà ở; tai nạn, sự cố nghiêm trọng có chiều hướng tăng.

Các sự cố, thiên tai, tai nạn xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) xuất cấp kịp thời trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các bộ, ngành địa phương đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, năm 2016, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã xuất cấp trang thiết bị để hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương 29 bộ xuồng cao tốc, 3.000 bộ nhà bạt, 60.000 chiếc phao áo, 100.000 chiếc phao tròn, 1.000 chiếc bè, 55 bộ máy bơm chữa cháy, 10 chiếc máy phát điện loại 30KVA; Tổng giá trị khoảng 153 tỷ đồng.

Năm 2017, đã xuất cấp 1.850 bộ nhà bạt; 100 bộ xuồng cao tốc các loại; 61.500 phao áo; 202.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 1.005 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 48 bộ máy phát điện loại 10-30 KVA; 32 bộ thiết bị khoan cắt; 122 bộ thiết bị chữa cháy rừng; Tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Năm 2018 đã xuất cấp 112 bộ xuồng; 2.056 bộ nhà bạt, 149.700 chiếc phao áo; 199.310 chiếc phao tròn; 1.490 bè nhẹ cứu sinh; 151 bộ máy bơm chữa cháy, 42 bộ máy phát điện; 30 bộ thiết bị khoan cắt; Tổng giá trị khoảng 271,9 tỷ đồng.

Năm 2019 đã xuất cấp 2.791 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, 15.943 chiếc phao tròn cứu sinh; 68.288 chiếc phao áo cứu sinh; 1.236 chiếc bè nhẹ cứu sinh; Tổng giá trị khoảng 59,4 tỷ đồng;

Tính riêng trong 05 tháng đầu năm 2020, Tổng cục DTNN đã xuất cấp 78 bộ xuồng cao tốc các loại; 103 bộ máy bơm nước chữa cháy; 46 bộ máy phát điện loại 30KVA; 35 bộ thiết bị khoan cắt và 2.600 bộ nhà bạt các loại cho Bộ Quốc phòng phục vụ công tác chống dịch Covid-19; Tổng giá trị khoảng 164 tỷ đồng.

Đánh giá chung cho thấy, việc xuất cấp trang thiết bị vật tư cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương ứng phó với các sự cố thiên tai xảy ra đã góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Các danh mục vật tư, thiết bị do Tổng cục DTNN đầu tư mua sắm theo hướng tiên tiến, hiện đại phù hợp với công tác ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các trang thiết bị, vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia được trang cấp cho các bộ, ngành, địa phương đã phát huy được tính năng, công dụng trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Việc trang bị vật tư, thiết bị cho các bộ, ngành địa phương để phục vụ vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong thời gian qua được các địa phương đánh giá, sử dụng phù hợp với từng vùng, miền; đáp ứng tốt nhu cầu khai thác, sử dụng cho nhiều đối tượng.

Bên cạnh đó, lượng hàng dự trữ quốc gia luôn sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra; đảm bảo thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” nên giảm thiểu được thiệt hại về người, tài sản của nhân dân, đáp ứng kịp thời giải quyết khó khăn trong đời sống của người dân; giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục DTNN là bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Để triển khai tốt công tác xuất cấp vật tư, thiết bị, hỗ trợ các bộ, ngành địa phương phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, trong thời gian tới, ngành DTNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung danh mục mặt hàng cần đưa vào dự trữ quốc gia để kịp thời ứng cứu trong mọi tình huống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh xảy ra.

Tổng cục DTNN tiếp tục chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc kịp thời giúp các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch được giao về nhập xuất hàng dự trữ; Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Quy chế quản lý, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia; xây dựng quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia theo vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế - quốc phòng, góp phần quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời, Tổng cục DTNN phối hợp chặt chẽ với Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đã được trang cấp; bảo đảm nguyên tắc: Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, sẵn sàng chủ động để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu kịp thời khi có các tình huống thiên tai xảy ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM