VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2020

Ngày 15/1/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Văn phòng Bộ Tài chính tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho ngành Chứng khoán tận dụng những vận hội mới

Bộ trưởng Bộ Tài chính dự Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2021

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; các bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, năm 2020, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính kịp thời chỉ đạo các cơ quan, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Nhờ đó, đã đạt được kết quả tích cực trong các nhiệm vụ công tác như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; Điều hành giải ngân vốn đầu tư công; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thị trường chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm và phát triển thị trường tài chính; Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, tinh giản biên chế; Thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập...

Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Tạ Anh Tuấn-Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc cũng đã lãnh đạo, triển khai và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2020 của Bộ Chính trị. Đồng thời, định hướng tốt công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025...  

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đại diện các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã có ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác khác của Đảng ủy Bộ Tài chính. Trong đó, đồng chí Đỗ Việt Hà đánh giá cao công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đúng tiến độ, quy định của Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương... gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành Tài chính. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính tập trung thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành Tài chính trong năm 2021.

Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Ngành đề ra trong năm 2021, trong đó, tập trung cao độ và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và các hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. 

Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, công tác kiểm tra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để củng cố, xây  dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM