VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức Covid-19

Hải quan Bình Dương hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp

Cục Hải quan Bình Dương:

Hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức Covid-19

Năm 2020 dịch Covid-19 tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và việc thực hiện kế hoạch của Cục Hải quan Bình Dương. Mặc dù vậy, đơn vị đã nỗ lực cải cách hiện đại hóa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức Covid-19, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.

Cục Hải quan Bình Dương tuyên truyền Hiệp định EVFTA tới cộng đồng doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương: Đối thoại với doanh nghiệp lần 2 năm 2020

Hải quan Bình Dương tăng cường hợp tác với doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương hiện đại hóa để hội nhập, phát triển

Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19, đơn vị đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hải quan, duy trì thực hiện tốt việc khai báo, thông quan qua mạng, nâng cao số hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thông quan nhanh hàng hóa XNK, giúp doanh nghiệp có nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất. Tại các Chi cục Hải quan thường xuyên bố trí công chức trực ngoài giờ hành chính để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, áp dụng kiểm tra hàng hóa (soi chiếu Container) xuyên suốt 24/7 theo nhu cầu của DN.

Cục cũng chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thường xuyên giữ liên lạc với các DN trên địa bàn; bám sát, nắm chắc  các thông tin về hoạt động của các DN; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; hàng tuần Lãnh đạo đơn vị thực hiện việc đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp để kịp thời có đánh giá, báo cáo và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cũng như  thực hiện tốt công tác quản lý DN, phòng chống phát sinh nợ xấu do DN bỏ trốn, mất tích.

Thường xuyên ghi nhận các vướng mắc, khó khăn, các kiến nghị của DN vượt thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương để báo cáo Tổng cục Hải quan đề xuất BTC trình Chính phủ phê duyệt (DN bị ảnh hưởng đề nghị được gia hạn thời gian nộp thuế).

Để hỗ trợ DN trong thời điểm khó khăn, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã tạm thời hoãn các cuộc thanh, kiểm tra doanh nghiệp theo quy định (theo kế hoạch) để tạo điều kiện cho DN tập trung cho hoạt động chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm). Tiếp nhận giải quyết nhanh chống các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giúp DN có điều kiện để tái đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu.

Đối với các doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động/hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Cục đã chỉ đạo các Chi cục thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp, linh hoạt trong quá trình xử lý, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng duy trì tốt việc trả lời vướng mắc thủ tục hải quan cho doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử của Cục. Tính đến đầu tháng 12/2020, Cục Hải quan Bình Dương đã phổ biến đến doanh nghiệp 139 văn bản mới liên quan đến lĩnh vực hải quan; trả lời kịp thời 116 câu hỏi liên quan đến thủ tục hải quan; xây dựng được ngân hàng câu hỏi thường gặp giúp doanh nghiệp thuận tiện trong tra cứu, tham khảo khi có vướng mắc phát sinh.

Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

Đến nay, kết quả đo thời gian thông quan hàng năm của đơn vị đều đảm bảo chỉ tiêu thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới được đề ra tại Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 (đối với hàng xuất khẩu là dưới 36 giờ, 41 giờ đối với hàng nhập khẩu).

Kết quả đo thời gian thông quan hàng hóa năm 2019 đối với hàng xuất khẩu là 1 giờ 17 phút, nhập khẩu là 14 giờ 40 phút. Hiện nay đơn vị đang tiếp tục triển khai tốt công tác đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2020, qua đó kịp thời phân tích, đánh giá được thời gian thực tế thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục trực thuộc để có giải pháp phù hợp để tiếp tục giảm thời gian thông quan cho DN.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai, nâng cao hiệu quả hệ thống máy soi container di động tại 2 địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung trên địa bàn, giúp nâng cao hiệu quả quản lý hải quan cũng như rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho các DN trên địa bàn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM