VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2021

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2021

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2021. Cụ thể, tỷ giá hạch toán giữa VND và USD là 1 USD = 23.161 VND. Đây là tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước…

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2021

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2021

Thông báo số 4501/TB-KBNN ngày 31/08/2021 của Kho bạc Nhà nước nêu rõ, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ tháng 09/2021 thống nhất trên phạm vi toàn quốc giữa VND với USD là 1 USD = 23.161VND.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 09/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.248 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 31.727 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 16.906 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 211 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.580 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.973 VND...

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá này để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Tỷ giá hạch toán giữa VND với các ngoại tệ khác của tháng 09/2021, cụ thể: 1 EURO (tiền chung châu Âu) = 27.248 VND; 1 GBP (Bảng Anh) = 31.727 VND; 1 AUD (Đô la Úc) = 16.906 VND; 1 JPY (Yên Nhật) = 211 VND; 1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.580 VND; 1 HKD (Đô la Hồng Kông) = 2.973 VND...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM