VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngành Hải quan tổ chức tập huấn về Luật Quản lý thuế

Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự Hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Ngành Hải quan tổ chức tập huấn về Luật Quản lý thuế

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 7692/TCHQ-TXNK chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai tổ chức tập huấn Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN vận hành từ ngày 30/11

11 tháng, số thu ngân sách toàn ngành Hải quan đạt 83,3 % dự toán

Tổng cục Hải quan đôn đốc triển khai các biện pháp thu ngân sách chặng nước rút

Tổng cục Hải quan đôn đốc công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật qua biên giới

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn cho các cán bộ, công chức trong đơn vị, cho các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của đơn vị về nội dung của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5/12/2020. 

Nhằm thực hiện tốt chương trình tập huấn, Tổng cục Hải quan cũng đã gửi tài liệu giới thiệu về Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP để các đơn vị tham khảo xây dựng tài liệu tập huấn cho đơn vị.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý về những điểm mới của Luật Quản lý thuế năm 2019 so với Luật Quản lý thuế năm 2016. Trong đó, tập trung vào các điểm như: phạm vi điều chỉnh; cơ quan quản lý thuế; áp dụng biện pháp ưu tiên; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế; nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước; nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước…

Đối với Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tập huấn, giới thiệu các nội dung quan trọng quy định về doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan; nhiệm vụ quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; các trường hợp cơ quan hải quan tính thuế, thông báo thuế; địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...

Trước đó, để triển khai thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP trong toàn Ngành, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn về Luật quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP qua hình thức Hội nghị trực tuyến vào ngày 25/11/2020.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM