Tổng cục Hải quan đôn đốc công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật qua biên giới

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1632/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành ngày 22/10/2020 về Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu gia súc, sản phẩm động vật qua các cửa khẩu biên giới.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu trưởng các đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình trên địa bàn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương thức, thủ đoạn, đường dây, ổ nhóm, đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, sản phẩm động vật.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh có trọng điểm, có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra vụ việc buôn lậu nghiêm trọng tại địa bàn quản lý của đơn vị; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Kiểm dịch tại cửa khẩu… và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm.

Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu là đầu mối triển khai nội dung này.