VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thí điểm thực hiện 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thí điểm thực hiện 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4363/TCHQ-CNTT ngày 10/9/2021 gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Thêm 02 thủ tục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia với 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế

Mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại Kho bạc đáp ứng yêu cầu “giao dịch một cửa”

Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

​Theo đó, 2 thủ tục hành chính gồm: Cấp mới số lưu hành đổi với trang thiết bị y tế là phương tiện đo nhưng không phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường; Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường  sẽ được triển khai thí điểm qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021 đối với tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có đủ điều kiện.

Từ 15/10/2021, tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 2 thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan cho biết, các Thông báo hoặc Giấy phép nhập khẩu theo 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước và từ ngày 15/9/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy hoặc không có bản điện tử thông qua Cơ chế một cửa quốc gia vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức tại các chi cục truy cập E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đổi với 2 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các thông báo Giấy phép theo 2 thủ tục trên nếu các thông báo Giấy phép này đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trước đó, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm (từ 01/9/2021 đến 01/10/2021) đối với 5 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 14/9/2021 đã có 231 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành được chính thức triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 4 triệu hồ sơ của hơn 49 nghìn doanh nghiệp tham gia (bao gồm cả 5 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được thí điểm triển khai từ 01/9/2021 và chính thức từ 1/10). Cùng với 2 thủ tục hành chính nêu trên được triển khai từ 15/9 và triển khai chính thức từ 15/10 tới đây sẽ nâng số thủ tục hành chính được thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia lên 233 thủ tục.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM