VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tích cực triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Tích cực triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Trong quý III/2021, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, góp phần đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại.

Tăng cường triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Dấu ấn trong triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Cải cách thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia

Trong quý III/2021, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Thống kê cho thấy, đã có 07 thủ tục hành chính (TTHC) mới được triển khai với 183.715 hồ sơ được xử lý với 1.628 doanh nghiệp tham gia. 

Như vậy, tính đến ngày 15/9/2021, có 233 TTHC của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 4,08 triệu hồ sơ của hơn 49,35 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Trong quý III/2021, Tổng cục Hải quan cũng đã hoàn thành “Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn 5083/VPCP-KSTT ngày 26/7/2021. Bộ Tài chính cũng đã giao Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan nỗ lực phấn đấu hoàn thành, trình Chính phủ vào tháng 01/2022.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, ngành Hải quan tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 09 nước ASEAN thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Tính từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/9/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 46.342 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 138.944 C/O.

Lũy kế đến ngày 15/9/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là: 412.177 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 1.078.404 C/O.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiến hành chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021.

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, đến nay Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; đang đàm phán trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc; trao đổi chứng nhận điện tử với New Zealand...

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; đẩy mạnh, phát huy những kết quả đạt được, đôn đốc, phối hợp khẩn trương, cùng các Bộ, ngành tập trung nhân lực và công nghệ để hoàn thành triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu trở thành điểm tiếp nhận và chia sẻ thông tin, dữ liệu, chứng từ điện tử cho tất cả các bên tham gia vào hoạt động thương mại xuyên biên giới, chuỗi cung ứng, logistics thông qua việc tập trung hóa dữ liệu và tập trung hóa việc xử lý dữ liệu...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM