VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tỉnh Bến Tre: Tăng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025

Doanh nghiệp chế biến nông sản Thuận Phong, Khu công nghiệp Giao Long thực hiện tốt việc nộp thuế hàng năm. Ảnh: Cẩm Trúc

Tỉnh Bến Tre: Tăng thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2025

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre. Thu ngân sách là một trong những chỉ tiêu quan trọng và đạt khá trong 6 tháng đầu năm 2021, với trên 3.332 tỷ đồng, đạt 68% dự toán Trung ương giao và đạt 64,3% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 31,9% so với cùng kỳ. Đây là kết quả quan trọng để tỉnh phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết về thu ngân sách trong 5 năm tới.

[Infographics] Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 781 nghìn tỷ đồng

6 tháng, Khánh Hòa thu ngân sách đạt 52,8% dự toán

Thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế quản lý tăng 14,3% so với cùng kỳ 2020

Cục Thuế TP. Cần Thơ thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng 8,6% so cùng kỳ

Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, có 8/16 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán, như: thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài 70%; thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 77%; thu từ tiền sử dụng đất 76%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 66%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia đạt 97%... Tổng chi ngân sách ước đạt trên 4.429 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán Trung ương giao và 43,1% dự toán địa phương phấn đấu, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra tốc độ tăng thu bình quân 12%/năm giai đoạn 2021 - 2025, tương đương với tổng thu 35.550 - 40.000 tỷ đồng. Để đảm bảo thực hiện thu ngân sách đạt theo chỉ tiêu nghị quyết, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Nguyễn Thanh Phong cho hay, trong năm 2021, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan như: Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh những giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển sản xuất, kinh doanh để thu hút vốn đầu tư, góp phần đảm bảo tăng thu ngân sách theo chỉ tiêu đề ra.

Tăng cường công tác phân tích, dự báo, rà soát và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách hiện có và các nguồn thu phát sinh mới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và nuôi dưỡng tốt nguồn thu.

“Khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới từ các dự án điện gió, điện năng lượng, các nguồn thu khác từ tài nguyên đất của các khu, cụm công nghiệp và các dự án đô thị… Đồng thời, khẩn trương tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hoàn thiện Đề án sắp xếp lại nhà, đất công trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó, thu hồi và tổ chức bán đấu giá nhà đất công không còn sử dụng và không nằm trong quy hoạch tạo nguồn thu ngân sách. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế theo Luật Thuế sửa đổi, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, gian lận và chuyển giá của các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế và xử lý nợ đọng.

Kiện toàn và kích hoạt hội đồng tư vấn thuế cấp xã, phường, thị trấn trong công tác thu từ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Tiếp tục triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, góp phần đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử trong quản lý thu nộp ngân sách nhà nước...

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre:

“Hiện nay, toàn tỉnh có trên 800 DN không xác định được doanh thu và không thu thuế, tương đương có khoảng 20% DN không đóng thuế. Điều này đã và đang gây ảnh hưởng khá lớn đến nguồn thu của tỉnh trong nhiều năm qua. Việc tăng cường quản lý và chống thất thu thuế đối với những DN này sẽ góp phần thu đúng, thu đủ ngân sách tỉnh trong thời gian tới”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM