Bến Tre tập trung tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã phi nông nghiệp

Bến Tre tập trung tháo gỡ khó khăn cho hợp tác xã phi nông nghiệp

Hiện toàn tỉnh Bến Tre hiện có 172 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và phi nông nghiệp. Trong đó, có 28/40 HTX phi nông nghiệp trên các lĩnh vực đang hoạt động. Hiện nay, các HTX phi nông nghiệp đang từng bước đổi mới, chủ động trong xây dựng bộ máy tổ chức, phương án sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.
Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương từ Chương trình OCOP

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương từ Chương trình OCOP

Đề án chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 28-12-2018. Đây được xem là một trong những chương trình phát triển kinh tế quan trọng của cả nước, là động lực phát triển kinh tế nông thôn và phục vụ có hiệu quả cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
“Kinh tế xanh” sẽ tạo bước đột phá cho tỉnh Bến Tre phát triển

“Kinh tế xanh” sẽ tạo bước đột phá cho tỉnh Bến Tre phát triển

Các thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia đã cùng ngồi với nhau bàn về câu chuyện phát triển Bến Tre theo hướng nào tại Diễn đàn Doanh nghiệp VACOD - Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững.
Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Triển khai Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3/1/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành các quyết định về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ cho Nhân dân 03 tỉnh (Cao Bằng, Ninh Thuận, Sóc Trăng) thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Bến Tre thúc tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Bến Tre thúc tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp

Tỉnh Bến Tre đang đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp theo Kế hoạch 3453/KH-UBND của UBND tỉnh Bến Tre nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2015. Qua đó, góp phần tăng trưởng công nghiệp, thương mại và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.