6 tháng, Khánh Hòa thu ngân sách đạt 52,8% dự toán

Thanh Sơn

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước (NSNN) toàn tỉnh được hơn 7.258 tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, số thu nội địa được 6.287 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2020; Thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng đạt được 972 tỷ đồng, đạt 43,2% dự toán, bằng 75,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu cũng cho thấy, trong tổng thu nội địa có 10/18 khoản thu tăng, gồm: thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế tăng 40,57%; thu xổ số kiến thiết tăng 22,32%; thu lệ phí trước bạ tăng 19,52%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 12,32%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,63%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 9,17%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 8,43%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 1,03%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 0,69%...

Bên cạnh những khoản thu tăng, trên địa bàn tỉnh cũng còn 8/18 khoản thu có tiến độ nộp ngân sách nhà nước giảm như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giảm 70,96%; thu phí và lệ phí giảm 36,76%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản giảm 16,11%; thu khác ngân sách giảm 12,54%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước giảm 10,8%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương giảm 7,59%; thu tiền sử dụng đất giảm 4,89%.

Hiện nay, nhiều giải pháp cũng được ngành Tài chính tỉnh triển khai thực hiện để tăng số thu như: Thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhất là nợ thuế thông thường; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế quá hạn, tránh phát sinh nợ đọng mới.

Đối với những trường hợp nợ thuế chây ì, kéo dài, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN. Các đơn vị tiếp tục rà soát những khoản thu vãng lai, các khoản thu mới phát sinh để huy động vào NSNN nhằm bù đắp một phần hụt thu ngân sách.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện các thủ tục hành chính về thuế như: “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế”; tuyên truyền chính sách hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng của Covid-19; “Tuần lễ đồng hành cùng người nộp thuế”...

Đặc biệt là tuyên truyền Nghị định số 52/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, giúp người nộp thuế khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN.