VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan trả lời về thuế nhập khẩu hàng hóa gia công tại khu phi thuế quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan trả lời về thuế nhập khẩu hàng hóa gia công tại khu phi thuế quan

Tổng cục Hải quan khẳng định, nếu doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại sản phẩm cho Chutex và PungKook có sử dụng nguyên liệu, linh kiện từ nguồn nhập khẩu, thì khi Chutex và PungKook nhận lại sản phẩm (nhập vào nội địa) phải nộp thuế nhập khẩu là đương nhiên.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Eurocham tập huấn trực tuyến cho cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu

Tổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ghép thanh

Quy định về người khai hải quan khi thực hiện EVFTA

Tổng cục Hải quan triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh có yêu cầu gửi về Tổng cục Hải quan đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến việc cơ quan hải quan đã truy thu thuế nhập khẩu vào nội địa các sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Chutex và Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (gọi tắt là Chutex và PungKook) tại tỉnh Bình Dương nhận gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công lại và xuất khẩu.

Giải đáp vấn đề này, ngày 24/8/2020 Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5608/TCHQ-TXNK  trả lời Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định của chính sách thuế hiện hành đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan tuân thủ theo Luật Thuế xuất nhập khẩu,  khu vực kinh tế phi thuế quan nằm trong lãnh thổ Việt Nam, thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

Đồng thời, theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất nhập khẩu của Chính phủ, cũng đã thể hiện rõ, hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam”.

Đối với vướng mắc của Công ty Chutex và PungKook, Tổng cục Hải quan cho biết, Chutex và PungKook ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại). Trong đó, Chutex và PungKook cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm gia công để xuất khẩu ra nước ngoài.

Căn cứ các qui định pháp luật hiện hành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan của Chutex và PungKook trong việc ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại.

Nếu doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại sản phẩm cho Chutex và PungKook mà không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan), thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường nội địa sẽ được miễn thuế nhập khẩu; nếu có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, thì sản phẩm khi nhập khẩu vào thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Như vậy, vấn đề vướng mắc liên quan đến việc cơ quan hải quan truy thu thuế sản phẩm Chutex và PungKook thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại để xuất khẩu nhập vào nội địa là đã rất rõ ràng.

Theo đó, Chutex và PungKook cần liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý miễn thuế (nếu sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước 100%).

Ngược lại, nếu trường  hợp  doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại sản phẩm cho Chutex và PungKook có sử dụng nguyên liệu, linh kiện từ nguồn nhập khẩu, thì khi Chutex và PungKook nhận lại sản phẩm (nhập vào nội địa) phải nộp thuế nhập khẩu là đương nhiên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM