VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8

Từ ngày 16/02/2022, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng hỗ trợ kê khai 4.6.8.

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8

Tổng cục Thuế vừa có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Xây dựng quy trình hoàn thuế phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới

Tổng cục Thuế gỡ vướng trong thanh toán đối với điện mặt trời mái nhà

Xử lý dứt điểm "vấn nạn" gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Theo đó, bắt đầu từ ngày 16/02/2022, qua ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng hỗ trợ kê khai 4.6.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản 4.6.8 nâng cấp các mẫu biểu tờ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các Hồ sơ khai thuế cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu khai theo năm quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT (kỳ tháng/quý), 05/GTGT (kỳ tháng); Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB (kỳ tháng); Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN (kỳ tháng); Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT (kỳ tháng); Tờ khai phí, lệ phí mẫu 01/PH, 01/LP (kỳ tháng); Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN (kỳ tháng); Tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT (kỳ tháng); Tờ khai các khoản thu về đất mẫu 01/SDDNN, 03/SDDNN, 01/TMĐN (kỳ năm); Tờ khai dầu khí mẫu 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP (kỳ tháng), 01/BCTL-DK (kỳ năm); Tờ khai nhà cung cấp nước ngoài mẫu 03/NCCNN, 04/NCCNN (kỳ tháng); Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN 02/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 06/TNCN (kỳ tháng/quý).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM