ADB bổ nhiệm ông Yasuyuki Sawada làm chuyên gia kinh tế trưởng

PV.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa bổ nhiệm ông Yasuyuki Sawada - Giáo sư Khoa Kinh tế, trường Đại học Tokyo làm chuyên gia kinh tế trưởng của ADB. Ông Sawada sẽ chính thức nhậm chức vào đầu năm 2017 sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao tại trường Đại học Tokyo.

Ông Yasuyuki Sawada, Đại học Tokyo được ADB bổ nhiệm làm chuyên gia kinh tế trưởng.
Ông Yasuyuki Sawada, Đại học Tokyo được ADB bổ nhiệm làm chuyên gia kinh tế trưởng.

Ông Yasuyuki Sawada, quốc tịch Nhật Bản, có hơn 20 năm kinh nghiệm trên cương vị chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và học giả. Ông đã làm việc tại Viện ADB ở Tokyo và làm tư vấn cho rất nhiều dự án của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế học phát triển và kinh tế lượng vi mô ứng dụng, ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Phát triển quốc tế Stanford, Đại học Stanford và giáo sư kiêm nhiệm về kinh tế học tại Đại học Hàn Quốc.

Trên cương vị chuyên gia kinh tế trưởng, ông Sawada sẽ đảm nhiệm vai trò người phát ngôn của ADB trong các vấn đề kinh tế và đứng đầu Vụ Nghiên cứu Kinh tế và Hợp tác khu vực - đơn vị tiến hành các nghiên cứu chính sách về những thách thức phát triển mà châu Á và Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Vụ này cũng phối hợp chặt chẽ với cộng đồng nghiên cứu quốc tế và chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo Triển vọng phát triển châu Á - báo cáo kinh tế hàng đầu của ADB.

Ông Sawada đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu thực địa tại các quốc gia đang phát triển và có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề phát triển. Nghiên cứu của ông đã đóng góp vào các công trình của nhiều thể chế phát triển, bao gồm Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Phát triển Bangladesh, Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản - Australia thuộc Trường Chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Australia và Viện Nghiên cứu Phát triển Pakistan.

Ông cũng xuất bản và thẩm định rất nhiều sách, báo cáo và bài viết trên tạp chí, nhất là trong các chủ đề kinh tế học, thích ứng và phục hồi sau thảm họa, viện trợ nước ngoài và phân tích động năng nghèo.

ADB, có trụ sở chính tại Manila (Philippines), hoạt động với sứ mệnh giảm nghèo ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế đồng đều, tăng trưởng bền vững với môi trường và hội nhập khu vực. Được thành lập từ năm 1966, ADB sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác phát triển trong khu vực vào tháng 12/2016. ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. Năm 2015, tổng vốn hỗ trợ của ADB đạt 27,2 tỷ USD, bao gồm 10,7 tỷ USD đồng tài trợ.