Amway: Nối tiếp hành trình yêu thương

Ngô Kiến

Ba năm liên tiếp (2016-2018) đứng trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam đã minh chứng cho những nỗ lực hướng tới cộng đồng của Amway Việt Nam, nhất là đối với trẻ em Việt Nam.

Ông Huỳnh Thiên Triều – Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam  nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2017-2018.
Ông Huỳnh Thiên Triều – Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam nhận Giải thưởng Rồng Vàng 2017-2018.

Với Amway, thực hiện trách nhiệm xã hội không chỉ là tài trợ hoặc thực hiện các chương trình từ thiện, mà phải bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, hình thành nên một nền tảng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm. Đó là an toàn về tính mạng con người, an toàn về môi trường trong sản xuất, ứng xử công bằng và nhân văn với người lao động, tuân thủ luật pháp, hoàn thành nghĩa vụ thuế với chính phủ, thực hiện cam kết về chất lượng sản phẩm và dịch vụ với khách hàng, thực hành sự liêm chính trong kinh doanh…
Trong hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam (2008-2019), Amway đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, đến nay Amway Việt Nam đã giúp đỡ được 23.998 trẻ em kém may mắn tại Việt Nam, thông qua hai Chiến dịch Amway One by One và Nutrilite Power of 5.
"Sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của các em, những người thụ hưởng từ chương trình của Công ty, giúp Công ty có động lực thực hiện thêm nhiều chiến dịch vì cộng đồng và các cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" ông Leo Boon Wang, Tổng giám đốc điều hành Amway, Tiểu vùng Việt Nam/Indonesia/Philippines/Australia/New Zealand chia sẻ.
Nỗ lực đóng góp cho cộng đồng của Amway thời gian qua được ghi nhận bởi các giải thưởng uy tín như: Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững (2016-2018) – Danh hiệu do Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng; Top 4 doanh nghiệp có báo cáo bền vững tốt nhất châu Á 2017 - Danh hiệu do Tổ chức hàng đầu về cung cấp dịch vụ, tư vấn và đào tạo thực hành phát triển bền vững CSRWorks bình chọn; Top 60 doanh nghiệp FDI – Giải thưởng Rồng Vàng năm 2018; Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (2015-2017).
Gần đây nhất, Amway Việt Nam đã vinh dự đạt được Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 cho nhà máy tại Bình Dương. Chứng chỉ do Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.
ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật và tin cậy. ISO/IEC 17025 là công nhận xứng đáng với những nỗ lực của Amway trong việc hoàn thiện và nâng cao năng lực để phục vụ cho khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Amway: Nối tiếp hành trình yêu thương - Ảnh 1