Áp dụng ISO góp phần xây dựng chính quyền số tại TP Hạ Long

Phạm Nga

Năm 2022, Ban chỉ đạo ISO TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động của 100% cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp thành phố đến các xã, phường.

Áp dụng ISO giúp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử - thực hiện trên môi trường mạng.
Áp dụng ISO giúp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử - thực hiện trên môi trường mạng.

Đến thời điểm hiện tại, 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện số hóa tài liệu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), quy trình giải quyết công việc không phải là TTHC và các tài liệu khác thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng trên phần mềm ISO điện tử.

Cơ quan thường trực đã tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Thành phố và UBND các xã, phường.

Đến nay, 100% các đơn vị đã ban hành Quyết định công bố chất lượng, thực hiện niêm yết Chính sách chất lượng, xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2022 và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022.

Các đơn vị đã thực hiện ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ việc xây dựng, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm ISO điện tử, các đơn vị thường xuyên sửa đổi quy trình để cập nhật trên phần mềm ISO điện tử.

Theo đánh giá, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đặc biệt thực hiện trên nền tảng phần mềm ISO điện tử giúp chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ hình thức thủ công sang hình thức điện tử - thực hiện trên môi trường mạng với các thao tác đơn giản, nhanh chóng, khắc phục được các nhược điểm của việc quản lý thủ công.

Việc chuẩn hóa và áp dụng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước là một trong những giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số của TP Hạ Long.